Vision om dialog

Vision møderum med dialog

At skabe bevidsthed om menneskets medfødte evne til dialog

Et centralt designkrav er altid, at alle involverede parter i en samfundsudfordring, et tema eller emne er repræsenterede og møder hinanden ligeværdigt, åbent og kreativt gennem dialog. Vi i PerformDesign oplever ofte, at de bedste løsninger kun kan udvikles i fællesskab.

Vi tilbyder konsulenthjælp på mange forskelligartede opgaver og er altid på, så længe der er tale om at skabe en reelt bedre dialog mellem mennesker. Eksempler kunne være:

Messestand

Fysisk aktive møder

Workshop

Facilitering af møder

Konference

Legende møderum

Salg gennem leg

Markeds-
føring

Borger-
dialog

Møder
på tværs

Dialogisk formidling

Under-
visnings-
forløb

Event

Kampagne-
koncept

Temadag

Møde
m. frivillige

Læringsrum

Dialog-
projekter

Konkurrence

Dialog-
redskaber

Om vores konsulenthjælp

I PerformDesign møder vi jer lyttende, iagttagende og analytisk

Dialogisk nærvær er vores fokus hele vejen gennem vores fælles proces. I kan bruge os til at få vendt jeres udfordringer på hovedet, til at få ny inspiration til, hvordan I kan nytænke jeres tilgang til at skabe rum for løsninger i de møderum og projekter, der er jeres omdrejningspunkt, på en langt mere dialogisk, kreativ og legende facon.

Kontakt os for at høre mere

Vi glæder os allerede til at finde på en løsning til jer

27 14 55 03